Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden zijn wijzigingen gebeurd op 3 januari 2016 om 18u.
Deze wijzigingen staan in het cursief.
 

Artikel 1   ‘inhoud’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kampen van High Five.

 

Artikel 2   ‘info’

De informatie die wordt gevraagd is noodzakelijk voor de correcte afhandeling van de inschrijving.

Indien blijkt dat de ingediende gegevens incorrect zijn, heeft High Five het recht om het kamp te annuleren of om eventuele extra kosten aan te rekenen.  

 

High Five heeft het recht om sommige uren of dag- en weekindelingen te wijzigen omwille van weersomstandigheden, logistiek, heirkracht, veiligheid,…

De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

 

Artikel 3   ‘verzekering’   

Alle deelnemers van High Five zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden tijdens de kampen.

De verzekering die daarvoor werd afgesloten heeft als polisnummer:   BT/30.519.430-0000.

Een fotokopie van deze polis is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag.  

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer.

Diefstal, verlies van materiaal en schade zijn niet opgenomen in de afgesloten polis.

In de verkoopprijs is geen annulerings-, bijstands- of alle risico’s-verzekering begrepen.

 

Artikel 4   ‘annulering’

Annuleringsverzekering:

VOOR HET KAMP:

  1. in geval van annulering omwille van medische redenen (ziekte, ongeval,…): De kampprijs met gekozen opties (exclusief de optie annuleringsverzekering) wordt 100% terugbetaald. Een medisch attest is vereist om dit te staven.
  2. in geval van annulering omwille van andere redenen (vakantie geboekt, verhuisd,… ): De kampprijs met gekozen opties (exclusief de optie annuleringsverzekering) wordt 100% terugbetaald tot 10 (voorheen 14) dagen voor aanvang van het kamp. Daarna wordt er een administratiekost van 20 euro aangerekend per deelnemer.

TIJDENS HET KAMP:
in geval van annulering omwille van niet geplande medische redenen zoals ziekte, ongeval,…. (een afspraak bij de tandarts of dergelijke zijn dus uitgesloten): De kampprijs wordt terugbetaald volgens volgend principe: elke niet begonnen kampdag X (kampprijs met gekozen opties (exclusief de optie annuleringsverzekering) / aantal kampdagen).
Een medisch attest is vereist om dit te staven.

Geen annuleringsverzekering:

VOOR HET KAMP:

  1. in geval van annulering omwille van medische redenen (ziekte, ongeval,…):
    1. OPTIE TERUGBETALING: De kampprijs met gekozen opties wordt deels terugbetaald, er wordt een administratiekost van 20 euro aangerekend. Een medisch attest is vereist om dit te staven.
    2. OPTIE KREDIET ANDER KAMP: De kampprijs met gekozen opties wordt niet terugbetaald, er is wel een krediet voor een volgend kamp voor deze deelnemer ter waarde van het (geannuleerde) bedrag van de kampprijs met gekozen opties. Een medisch attest is vereist om dit te staven.
  2. in geval van annulering omwille van andere redenen (vakantie geboekt, verhuisd,… ): Geen terugbetaling mogelijk.

TIJDENS HET KAMP:

Geen terugbetaling mogelijk voor medische en andere redenen.

 

Artikel 5   ‘annulering door High Five’

High Five behoudt zich het recht om kampen te annuleren omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, veiligheid,…

Bij een dergelijke annulering heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling.

Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd.

Indien High Five een kamp annuleert om andere redenen dan hierboven beschreven, wordt er ook een passende schadeloosstelling voorzien.

 

Artikel 6  ‘aansprakelijkheid van de deelnemer’

Wanneer een deelnemer door zijn fout materiële of morele schade berokkend aan personen, goederen of het imago van High Five, zal deze aansprakelijk worden gesteld.

De fout wordt beoordeeld door High Five of iemand van zijn verantwoordelijken ter plaatse.

Indien de deelnemer door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van High Five, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, heeft High Five het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle verbonden kosten gekoppeld aan deze uitsluiting zijn voor rekening van de deelnemer.

Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

 

Artikel 7   ‘gevonden voorwerpen’      

Gevonden voorwerpen worden bijgehouden door High Five tot 1 week na de desbetreffende vakantieperiode. Na deze datum is High Five gerechtigd deze gevonden voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

Artikel 8   ‘portretrecht kampdeelnemers voor commerciële doeleinden’

Inschrijven voor een kamp geeft High Five automatisch de toelating om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie.

Het schriftelijk bezwaar dient ingediend te worden voorafgaand aan het kamp.  

 

Artikel 9  ‘betaling’

Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden ten laatste 14 dagen na inschrijving van het kamp.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en zal High Five de inschrijving annuleren.

Op verzoek van de deelnemer of van diegene die de betaling van het kamp beheert, is er nog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na de melding te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht definitief te zijn geannuleerd.