Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: 16 maart 2011

Artikel 1   ‘inhoud’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kampen van High Five.

 

Artikel 2   ‘info’

De informatie die wordt gevraagd is noodzakelijk voor de correcte afhandeling van de inschrijving.

Indien blijkt dat de ingediende gegevens incorrect zijn, heeft High Five het recht om het kamp te annuleren of om eventuele extra kosten aan te rekenen.  

 

High Five heeft het recht om sommige uren of dag- en weekindelingen te wijzigen omwille van weersomstandigheden, logistiek, heirkracht, veiligheid,…

De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

 

Artikel 3   ‘verzekering’   

Alle deelnemers van High Five zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden tijdens de kampen.

De verzekering die daarvoor werd afgesloten heeft als polisnummer:   BT/30.519.430-0000.

Een fotokopie van deze polis is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag.  

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer.

Diefstal, verlies van materiaal en schade zijn niet opgenomen in de afgesloten polis.

In de verkoopprijs is geen annulerings-, bijstands- of alle risico’s-verzekering begrepen.

 

Artikel 4   ‘annulering’

Annuleringsverzekering:

VOOR HET KAMP:

 1. in geval van annulering omwille van medische redenen (ziekte, ongeval,…): De kampprijs met gekozen opties (exclusief de optie annuleringsverzekering) wordt 100% terugbetaald. Een medisch attest is vereist om dit te staven.
 2. in geval van annulering omwille van andere redenen (vakantie geboekt, verhuisd,… ): De kampprijs met gekozen opties (exclusief de optie annuleringsverzekering) wordt 100% terugbetaald tot 10 dagen voor aanvang van het kamp. Daarna wordt er een administratiekost van 20 euro aangerekend per deelnemer.

TIJDENS HET KAMP:
in geval van annulering omwille van niet geplande medische redenen zoals ziekte, ongeval,…. (een afspraak bij de tandarts of dergelijke zijn dus uitgesloten): De kampprijs wordt terugbetaald volgens volgend principe: elke niet begonnen kampdag X (kampprijs met gekozen opties (exclusief de optie annuleringsverzekering) / aantal kampdagen).
Een medisch attest is vereist om dit te staven.

Geen annuleringsverzekering:

VOOR HET KAMP:

 1. in geval van annulering omwille van medische redenen (ziekte, ongeval,…):
  1. OPTIE TERUGBETALING: De kampprijs met gekozen opties wordt deels terugbetaald, er wordt een administratiekost van 20 euro aangerekend. Een medisch attest is vereist om dit te staven.
  2. OPTIE KREDIET ANDER KAMP: De kampprijs met gekozen opties wordt niet terugbetaald, er is wel een krediet voor een volgend kamp voor deze deelnemer ter waarde van het (geannuleerde) bedrag van de kampprijs met gekozen opties. Een medisch attest is vereist om dit te staven.
 2. in geval van annulering omwille van andere redenen (vakantie geboekt, verhuisd,… ): Geen terugbetaling mogelijk.

TIJDENS HET KAMP:

Geen terugbetaling mogelijk voor medische en andere redenen.

 

Artikel 5   ‘annulering door High Five’

High Five behoudt zich het recht om kampen te annuleren omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, veiligheid,…

Bij een dergelijke voorafgaandelijke annulering heeft de deelnemer recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De ouders van de deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht voor aanvang van de activiteit. 
Indien het kamp wordt stopgezet tijdens de activiteit,  is er geen terugbetaling mogelijk.

Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd.

 

Artikel 6  ‘aansprakelijkheid van de deelnemer’

Wanneer een deelnemer door zijn fout materiële of morele schade berokkend aan personen, goederen of het imago van High Five, zal deze aansprakelijk worden gesteld.

De fout wordt beoordeeld door High Five of iemand van zijn verantwoordelijken ter plaatse.

Indien de deelnemer door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van High Five, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, heeft High Five het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle verbonden kosten gekoppeld aan deze uitsluiting zijn voor rekening van de deelnemer.

Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

 

Artikel 7   ‘gevonden voorwerpen’      

Gevonden voorwerpen worden bijgehouden door High Five tot 1 week na de desbetreffende vakantieperiode. Na deze datum is High Five gerechtigd deze gevonden voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

Artikel 8   ‘portretrecht kampdeelnemers voor commerciële doeleinden’

Inschrijven voor een kamp geeft High Five automatisch de toelating om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie.

Het schriftelijk bezwaar dient ingediend te worden voorafgaand aan het kamp.  

 

Artikel 9  ‘betaling’

Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden ten laatste 14 dagen na inschrijving van het kamp.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en zal High Five de inschrijving annuleren.

Op verzoek van de deelnemer of van diegene die de betaling van het kamp beheert, is er nog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na de melding te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht definitief te zijn geannuleerd.

 

Artikel 10  ‘Democratie - rechten van het kind - Europees verdrag rechten van de mens’

High Five aanvaardt de principes en de regels van de democratie in zijn werking.
De rechten van het kind en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden worden onderschreven door onze vereniging. 
Elke activiteit die High Five organiseert start vanuit deze morele principes.  De eindverantwoordelijke, het dagelijks bestuur, de adviseurs en de monitoren van High Five dragen deze waarden uit in hun pedagogisch-didactische aanpak. 
Bij het inschrijven voor een activiteit van High Five gaan de leden ( veelal de ouders van de minderjarige deelnemer) akkoord met deze visie.  
 

Artikel 11  ‘Rol en verantwoordelijkheid van ouders’

Covid-19 heeft ons geleerd dat de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders een gedeelde verantwoordelijkheid is van ons allemaal.
Daarom rekenen we bij High Five ook op het gezond verstand van de ouders:

 • Stuur je kind niet mee op kamp als het ziek is (of mogelijk besmet is).
 • Voorzie de mogelijkheid om je kind op te halen of te laten ophalen bij ziekte.
 • Ga naar de huisarts indien je kind het kamp moet verlaten en breng High Five op de hoogte van de situatie.
 • Meld aan High Five of er al dan niet vermoedens zijn van een eventuele besmetting. Meld ook of er al dan niet een test werd gedaan.
 • Breng High Five op de hoogte van het resultaat indien er een test werd gedaan.
 • Specifiek voor zomer 2020:
  • Respecteer de bubbels (max 50) voor, tijdens en na de activiteit.
  • Laat High Five weten als je kind besmet is en de voorbije dagen deelnam aan een kamp.
  • Houd rekening met het advies om je kind te laten deelnemen aan slechts 1 activiteit (1 bubbel) per week.