Voorlopig worden de kampen van High Five tijdens de paasvakantie niet algemeen geannuleerd. Er worden echter wel bijkomende preventieve maatregelen genomen.

Op 12 maart werd door de overheid een reeks van maatregelen genomen om het virus in te dammen. Zo werd beslist om tot 3 april de lessen op school te schrappen. Tot op heden adviseert de overheid kamporganisatoren (nog) niet om hun activiteiten te annuleren. Hiervoor baseert men zich op de wetenschap dat de gevolgen van het coronavirus voor kinderen veel beperkter zijn. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) zijn zij minder ziek en genezen vlotter.

De activiteiten in kleine groepen kunnen tot nader order gewoon plaatsvinden. Alleen de gezamenlijke info- en toonmomenten voor ouders en grootouders worden geschrapt. We raden ook aan om de kinderen niet door personen die tot de risicogroep behoren (zoals de grootouders) te laten brengen of op te halen. Aan kinderen met een verzwakt immuunsysteem wordt gevraagd om met hun arts te overleggen of kampdeelname is aangewezen.

Onze monitoren zullen tijdens het kamp extra alert zijn voor aandoeningen aan de luchtwegen en koorts. Bij de minste ongerustheid zal een arts worden geraadpleegd. Daarnaast blijven we de algemene preventieve maatregelen toepassen en kijken we er nauwlettend op toe dat de deelnemers de richtlijnen naleven. In afwachting volgt High Five de ontwikkelingen en informatiestroom op de voet op.

De richtlijnen die de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart heeft besloten, zijn van toepassing tot het begin van de paasvakantie. Uiteraard hopen we samen met iedereen dat deze stappen afdoende zijn om de uitbraak van de epidemie onder controle te krijgen. Indien aanpassingen noodzakelijk zijn, zullen we hierover meteen op gepaste wijze communiceren. Het spreekt voor zich dat we te allen tijde voorrang geven aan de gezondheid van onze deelnemers, monitoren en hun families.

Omdat High Five ook samenwerkt met scholen en gemeentebesturen, dienen we ook rekening te houden met beslissingen die worden genomen door de directie, de scholengroep of door het schepencollege van de desbetreffende partner. In overleg met deze partners zullen we bekijken welke kampen er kunnen doorgaan en welke niet.  

 

Bedankt voor jullie begrip.

Bart Den Hondt - verantwoordelijke High Five

Bekijk alle nieuws