De fiscale aftrekbaarheid voor kampen is verhoogd!

Het maximumbedrag per dag wordt 13 euro en de leeftijdsgrens is opgetrokken naar 14 jaar.

 

De regering wil voortaan gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van de kinderopvang verder te verlDe fiscale aftrekbaarheid voor kampen is verhoogd!ichten. Daarom wordt de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:

 

Vanaf het inkomstenjaar 2020:

- Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.

- De leeftijdsgrens van 12 jaar wordt opgetrokken tot 14 jaar.

 

Vanaf het inkomstenjaar 2021:

- Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.

 

Wat moet je hiervoor doen?

Niets!

De informatie hierover wordt per kamp aangepast op de website van High Five.

De aangepaste fiscale attesten van 2020 zullen eind maart 2021 beschikbaar zijn.

Daarvoor wordt zoals steeds een herinneringsmail gestuurd.  

 

Bron: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/gezinsfiscaliteit 

Bekijk alle nieuws