Het is de negende coronavakantie, de 100ste week jeugdwerk tijdens corona. De onschatbare waarde van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren kennen we. De verantwoordelijkheidszin kennen we ook, daarvan getuigen de vele draaiboeken en protocollen. Het jeugdwerk vraagt om die verantwoordelijkheid ten volle op te mogen nemen. Het is nu belangrijker dan ooit om binnenactiviteiten met goede, veilige, verantwoordelijke regels te mogen organiseren.   

Vrijdag 3 december kwam het Overlegcomité opnieuw samen om nieuwe coronamaatregelen af te kloppen. Ook de regels voor het jeugdwerk werden verstrengd. De week voordien had het Overlegcomité nog de opdracht gegeven aan de Ministers van Jeugd om tijdens het weekend tot strengere maatregelen te komen in overleg met de jeugdsector. Dat was een goed overleg en die afspraken (o.a. binnenactiviteiten mogelijk voor groepen van max 50 personen) traden enkele dagen voor 3 december in werking.

Helaas besliste het Overlegcomité van 3 december om voor het eerst in anderhalf jaar vrijetijdsactiviteiten (cultuur-sport-jeugdwerk) te splitsen. Die beslissing staat haaks op de aard van het jeugdwerk, dat niet vanuit soorten activiteiten en een opdeling tussen cultuur, jeugd en sport denkt. De keuze om vrijetijdsactiviteiten los te trekken en qua binnenactiviteiten enkel sport toe te laten, maakt het voor veel jeugdorganisaties, vrijetijdsdiensten en vrijwilligers bijna onmogelijk om een goed jeugdaanbod te organiseren.   

Bron: https://ambrassade.be 

Bekijk alle nieuws